Vítejte na stránkách

HUMANITÁRNÍHO SDRUŽENÍ PROTEBE


  • od roku 1994 pomáháme dětem a mládeži se somatickými,
    mentálními i sociálními handicapy

  • naše činnost má integrační charakter

  • vedeme pravidelné zájmové kluby

  • pořádáme letní i zimní tábory,
    šachové turnaje, víkendové akce